Stelpost of meerwerk?

Vaak worden de termen “stelpost” en “meerwerk” door elkaar gehaald maar het zijn significant andere zaken! Eigenlijk hoort in dit rijtje ook de term “extra werk”. Wat is nu het verschil?

1. Stelpost

Dit is een leuke omschrijving in het contract waar weleens misbruik van gemaakt wordt. Een stelpost gaat echt over zaken die je van tevoren niet goed kunt inschatten. Het asfalteren van een terrein kan je prima berekenen, het aantal vierkante meters staat vast. Maar als het terrein enorm veel kuilen heeft en er veel uitgevuld moet worden, dan komt de “stelpost” om de hoek kijken: je kunt inschatten hoeveel opvulmateriaal je ongeveer nodig hebt, maar de exacte hoeveelheid wordt achteraf in rekening gebracht. Hiervoor moet dan wel bewijslast overlegd worden! Ik zal je straks nog een leuke anekdote vertellen over een stelpost, maar eerst “extra werk” en “meerwerk”.

2. Extra werk

Extra werk is iets wat je uitgevoerd wil hebben maar wat je eventueel ook later kunt uitvoeren of zelfs door iemand anders kunt laten doen. Bijvoorbeeld bij de nieuwbouw van een huis kom je erachter dat je ook een schuur achter in de tuin wilt hebben. Dit is dan “extra werk”. De bouw van het huis kan gewoon doorgang vinden. Je kan voor de schuur bij een andere aannemer een offerte aanvragen en de bouw van het huis wordt niet gehinderd, of je de schuur nu wel of niet laat doen. Het is een losstaand werk.

3. Meerwerk (en minderwerk)

Meer- en minderwerk zijn werkzaamheden die je juist wél tijdens de bouw wil laten uitvoeren. Stel je hebt een bepaald type steen voor je huis gekozen, maar je wilt toch een ander type en andere kleur. Aangezien dit de constructie van je huis betreft, is het wel handig om dit tijdens de bouw te wijzigen. Dit is dus een typisch meerwerk (of minderwerk als je goedkopere stenen hebt uitgezocht 😉).

En die anekdote over stelpost? Jaren geleden was ik verantwoordelijk voor projecten in een fabriek, allerlei modificaties om de fabriek veiliger te maken maar ook efficiënter en productiever. Eén van die projecten was het omleggen van een aantal chutes: vierkante pijpleidingen waar materiaal doorheen ging. Omdat het materiaal nogal abrasief (slijtend) was, werden deze chutes bekleed met een speciaal soort rubber. Omdat we tijdens het aanbesteden nog niet precies wisten hoe de chutes zouden lopen, konden we de hoeveelheid rubber ook niet precies inschatten. En er was ook nog rubber uit de chutes wat hergebruikt kon worden. Dus hiervoor had de aannemer een stelpost meegenomen. Van de 20 m2 in de stelpost was uiteindelijk nog geen 5 m2 gebruikt. Maar de aannemer had gewoon de 20 m2 in rekening gebracht! Na wat gesteggel met mij en de inkoper was de aannemer uiteindelijk overstag en stuurde een creditnota voor 15 m2.

De grootste grap? De creditnota werd door de administratie betaald. . . .

Moraal van het verhaal?

Zorg dat je in je contract alle definities goed omschrijft zodat voor álle partijen ondubbelzinnig duidelijk is wat de bedoeling is. En spreek ook goed af als de hoeveelheden significant afwijken van wat er in de stelpost is opgenomen. Persoonlijk hou ik graag de 10% aan, nog uit de oude UAV ’97, maar dat is voor een andere blog 😉.

Heb jij een leuke anekdote over meerwerk of stelpost? Ik hoor ze graag! Wie weet wordt jouw verhaal mijn volgende blog 😉.

En als je eens een goed (en vrijblijvend) gesprek met mij wilt hebben, mail me dan via info@meerwerkportaal.nl! Bellen mag natuurlijk ook: 078 30 39 800!